Biografier

Johan Randulf Rogge


Født: 16.06.1859
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 1ste kreds Nygaard Kjøbmand Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1906-1907, ved behandling av handelsloven.

Personalia:

Født 16.06.1859, Bergen.
Sønn av kjøbmand i Bergen Johan Randulf Bull Rogge og Cathrine Bredal.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Kristiania handelsgymnasium (1878)

Kjøbmand - Bergen (1885)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Formand - Bestyrelsen Bergens handelsgymnasium

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret den norske handelstands fællesforening

Andre administrative verv:

Medlem - Direktionen det Bergenske dampskibsselskap
Medlem - Direktionen Bergens privatbank