Biografier

Johan Lauritz Rasch


Født: 1829
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 1. representant Frederikshald Overretssakfører
1880-82 1. representant Fredrikshald Byfoged