Biografier

Hans Blom Peterson


Født: 17.05.1876
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant Moss og Drøbak Konsul Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Morterud tre uker i mai og juni i 1916.

Personalia:

Født 17.05.1876, Rosnes i Jeløy (nå Moss).
Sønn av konsul Theodor Peterson (1839-1839) og Sara Margrethe Caroline Thorne (1846-1928).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss skole i Oslo (1894)
Cand. jur. (1900)

Vpl. offiser (1895)
Reiste - England vinteren (1900-1901)
Disponent - Firmaet M. Peterson & Søn og Moss Cellulosefabrik (fra 1901)
Fransk konsularagent - Moss (fra 1902)
Premierløytnant (1904)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Moss formannskap
1907-10 medlem Moss formannskap
1910-13 ordfører Moss bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Kullforsyningskomiteen av 1917
Medlem - Komiteen om kullfraktoverskuddet av 1919
Medlem - Traktatkommisjonen av 1919
Medlem - Utenrikskomm. av 1920
Medlem - Valutakomm. av 1925
Medlem - Krisekt. av 1931
Medlem - Det i 1934 opprettede kriseråd
Medlem - Komiteen om handelspolitiske sakers behandling av 1935
Medlem - Nabolandsnevnden av 1934
Varamann - Hovedstyret statsbanene (1916-1933)
Medlem - Englandsdelegasjonen (1932-1933)
Overformynder - Moss (fra 1934)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Hovedstyret Norges Industriforbund
Formann - Moss Brugseierforening
Formann - Moss Fællesfløtningsforening
Formann - De norske Papirfabrikanters Forening (1913-1920)
Formann - De norske Papirfabrikanters Forening (1922-1927)
President - Hovedstyret Norges Industriforbund (1927-1930)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Moss Aktiemøller (til 1947) (-1-1947)
Medlem - Direksjonen Moss Værft & Dokk (til 1947) (-1-1947)

Diverse:

Slektskap: Om hans far og oldefar, Th. og M. Peterson, hans morfar og morbror, J. F. Thorne og statsråd J. Thorne, samt hans fetter, O. Sandberg, alle tidligere stortingsmenn, m. fl. av hans slekt, se Lindstøl s. 689-90, 747-48, 886-87.