Biografier

Ansgar Eugéne Olaussen


Født: 27.12.1887
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Buskerud fylke Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 27.12.1887, Tønsberg.
Sønn av bokbindermester, grebbestad i Sverige Hannibal Olaussen (1848-1916) og Bella Sophie Johansen (1852-1918).

Utdanning og yrke:

Utlært - Typograf hos Thronsen & Co., Oslo til (-1-1907)
Utlært - Typograf hos Thronsen & Co., Oslo til (til 1907)
Typograflærling - "Moss Avis", bladet "Jarlsberg", Holmestrand, og ved trykkerier i Oslo (1903-1905)

Sjømann
Fører - Den revolusjonære retning innen ungdomsforbundet (stiftet personlig bekjentskap med Lenin og fikk en rekke russiske revolusjonære som Bucharin, Radek m. fl. som faste medarbeidere i "Klassekampen")
Reiste - Tyskland, Frankrike, Schweiz, Holland og Russland
Politisk skribent - Fedrelandslaget (agiterte fra 1933 for det konservative parti og arbeidet for et nordisk forsvarsforbund)
Arbeider - Et par andre industrielle virksomheter i Moss (til 1903)
Arbeider - Moss Glasværk (fra 1901)
Redaktør - Forbundets organ "Klassekampen" (1911-1921)
Politisk skribent - "Tidens Tegn" (fra 1928)

Verv i partier:

Politisk agitator - det sosialistiske og senere det kommunistiske parti
Ledende - innen N. K. P. (til 1928)(ved bruddet i arbeiderbevegelsen i 1923 sluttet han seg til den kommunistiske internasjonale. I 1928 forlot han det kommunistiske parti) (-1-1928)(ved bruddet i arbeiderbevegelsen i 1923 sluttet han seg til den kommunistiske internasjonale. I 1928 forlot han det kommunistiske parti)
Medlem - centralstyret Norges sosialdemokratiske Ungdomsforbund (1907-1924)
Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre (1918-1923)
Formann - Arbeiderpartiet i Buskerud (1920-1923)
Medlem - styret Norges kommunistiske U. F. (fra 1921) (1921--1)

Verv i organisasjoner:

Viseformann - Sentralkomiteen for sosialistisk skolevirksomhet (herunder forfattet han endel politiske brosjyrer om sosiale spørsmål)
Organiserte - Arbeiderrådene (1918)(som i løpet av 3 måneder fikk 60.000 medlemmer)
Formann - Arbeiderorganisasjonenes felleskomite (1920)

Litteratur:

Oversatte - Fransk lyrikk
Utga - "I det grønne bur" og "Det røde slips" (1926)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen drev han en utstrakt skribentvirksomhet for N. S. og tyskerne og ble i 1947 dømt til 2 1/2 års fengsel m. m. for landssvik.
Idømt Idømt 75 dagers fengsel (1924-). .
Idømt Idømt 4 mndr.s fengsel (1926-). .