Biografier

Johannes Karlsen Okkenhaug


Født: 21.02.1857
Død: 29.07.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 2. suppleant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1892-94 3. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1895-97 1. suppleant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1898-00 2. suppleant Nordre Trondhjems Amt Landbrugsskolebetyrer Venstre
1916-18 1. representant 2. Værdalen Landbruksskolebestyrer Venstre
1919-21 1. representant 2. Værdalen Landbruksskolebestyrer Venstre
1922-24 2. representant Nord-Trøndelag fylke Landbruksskolebestyrer Venstre
1925-27 5. representant Nord-Trøndelag fylke Fhv. landbruksskolebestyrer Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Militærkomiteen
1892-94 Medlem i Militærkomiteen
1895-97 Medlem i Kirkekomiteen
Medlem i Landbrukskomiteen
1898-00 Medlem i Landbrukskomiteen
1916-18 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Haugum fra 24.07 og ut sesjonen i 1918.

1919-21 Medlem i Landbrukskomiteen
1922-24 Nestformann i Landbrukskomiteen
1925-27 Nestformann i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Om ekstraordinær formueskatt
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 21.02.1857, Okkenhaug i Frol.
Sønn av gårdbruker Karl Fredrik Okkenhaug (1815-1899) og Anne Marie Munkerøstad (1821-1893).

Utdanning og yrke:

Elev - Foosnæs folkehøyskole i Inderøy vinteren (1876-1877)
Elev - Ås landbruksskole lavere og høyere avdeling (1878-1881)

Lærer - Landbruksfag ved Kuløys folkehøyskole (1885-1891)
Gårdbruker - Tynes i Frol (1886-1895) (overtok farsgården som har vært i slektens eie i over 200 år)
Bestyrer - Landbruksskolen på Mære i Sparbu (1895-1922)
Gårdbruker - Tynes i Frol (1922-1926)
Adm. dir. - Levanger og Omegns Kreditbank (fra 1928)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Sparbu herredsstyre
1901-04 ordfører Sparbu herredsstyre
1904-07 medlem Sparbu herredsstyre
1907-10 ordfører Sparbu herredsstyre
1910-13 medlem Sparbu herredsstyre
1913-16 ordfører Sparbu herredsstyre
1916-19 medlem Sparbu herredsstyre
1883-1895 medlem Levanger landsogns (Frol) herredsstyre
1891-1895 ordfører Levanger landsogns (Frol) herredsstyre
1896-1898 medlem Sparbu herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Nordre Trondhjem.
Ukjent periode: oppmann amtstinget, Nordre Trondhjem.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Levanger landsogns (Frol)
Forlikskommissær - Sparbu
Formann - Styret fylkets landbruksselskap (i 35 år)
Suppleant - Den parlamentariske landbrukskommisjons arbeid
Medlem - Den militære hestekomite av 1898
Medlem - Værdalskt. av 1900
Medlem - Komiteen om statens kvegutstillinger av 1901
Medlem - Komiteen om den lavere landbruksundervisning av 1912
Medlem - Husmannskomm. av 1917
Medlem - Landbruksfunksjonærkt. av 1917
Medlem - Dyrlægekt. av 1921
Medlem - Styret fylkets landbruksselskap (fra 1883)
Valgmann - Alle valg (1888-1903)
Suppleant - Hypotekbankens råd (fra 1908)
Medlem - Hypotekbankens råd (1918-1929)
Nestformann - Trøndelagsutstillingen (1930)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Norsk Landmandsforbund
Medlem - Norsk Landmandsforbunds styre og arbeidsutvalg
Nestformann - Norsk Landmandsforbunds styre og arbeidsutvalg
Medlem - Representantskapet Selsk. f. Norges Vel (1899-1935)(Tsd.)
Medlem - Styret Indtrøndelag Skogselskap (fra 1902)
Formann - Styret Indtrøndelag Skogselskap (1917-1930)
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap (fra 1925)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Levanger Sparebank