Biografier

Nicolai Niels Nielsen


Født: 1777
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Nordre Bergenhus amt Sogneprest
1830-32 2. representant Nordre Bergenhus Amt Sogneprest