Biografier

Aksel Konrad Mikkola


Født: 17.06.1891
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 3. representant Finnmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 2. representant Finnmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1937-45 Medlem i Landbrukskomiteen

Personalia:

Født 17.06.1891, Nordmanseng i Neiden.
Sønn av småbruker Mikkel Mikkelsen Mikkola (1865-1946) og Sofie Josefine Jerijærvi (1862-1937).

Utdanning og yrke:

Elev - J. C. Claussens handelsskole i Bodø (1913)

Ekspeditør - Dampskipsselskapet Finnmark Fylkesrederi i Hammerfest
Handelsbetjent - Kirkenes (fra 1913)
Landhandler - Neiden (fra 1918)
Småbruker - Kjøpte Mikkelsnes i Neiden (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Sør-Varanger formannskap
1925-28 medlem Sør-Varanger herredsstyre
1928-31 medlem Sør-Varanger formannskap
1931-34 medlem Sør-Varanger formannskap
1934-37 medlem Sør-Varanger formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Sør-Varanger (både før og etter okkupasjonen)
Formann - Jordstyret, Sør-Varanger (både før og etter okkupasjonen)
M. fl. - Kommunale verv, Sør-Varanger

Diverse:

Okkupasjonen: Under tyskernes tilbaketrekning Finnmark i okt. 1944 måtte han for å unngå arrestasjon rømme i dekning til fjells.