Biografier

Jørgen Herman Meinich


Født: 02.02.1868
Død: 14.10.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant Tromsø Byfoged Høyre
1922-24 2. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Sorenskriver Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
1922-24 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av Hoffstad 28.06.-10.07 og 19.11.-15.12.1923, samt 01.02.-09.03.1924. Erstattet av Ording 10.03.-15.03.1924.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Erstattet av Arbo Høeg.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Ivarsson i 1923.

Personalia:

Født 02.02.1868, Bergen.
Sønn av amtmann Hans Thomas Meinich (1819-1878) og Eveline Stenersen (1841-1911).

Utdanning og yrke:

Student - Kr.ania katedralskole (1885)
Cand. jur. (1890)

Vpl. offiser (1886)
Amtsfullmektig - Nordre Bergenhus amt (1890-1891)
Edsv. fullmektig - Nordfjord sorenskriverembete (1891-1893)
Premierløytnant (1892)
Ansatt - Finansdepartementet (fra 1893)
Kst. sorenskriver - Ringerike (1895)
Kst. amtmann - Nordre Bergenhus amt (1896-1897)
Kaptein (1897)
Byråsjef - Finansdepartementet (fra 1901)
Byfoged - Tromsø (fra 1905)
Krigsdommer - Tromsø stift (fra 1909)
Sorenskriver - Mellem-Jarlsberg (fra 1918)
Fylkesmann - Vestfold (1923-1938) (13. april 1923. Senere (etter 1938) bosatt i Oslo)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910- medlem Tromsø formannskap
1909-1909 ordfører Tromsø bystyre
1907-1908 varaordfører Tromsø bystyre
1913-16 medlem Tromsø formannskap
1916-1918 medlem Tromsø formannskap

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Tromsø
Formann - Bygningslovkt. av 1913
Sekretær - Sjømannskomiteen av 1891 (fra 1899)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Tromsø (1907-1915)
Medlem - Hypotekbankens administrasjon i Tromsø (1913-1918)(under administrators fravær på stortinget)
Formann - Styret Vestfold Kraftselskap, Tønsberg (fra 1923)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Vestfold Historielag

Andre administrative verv:

Ordfører - Representanskapet Tønsberg og Oplands Bank
Forstander - Tønsberg Sparebank
Medlem - Tromsø Sparebanks direksjon (1912-1918)

Diverse:

Slektskap: Om hans far og hans svigerfar, konsul Killengreen, se Lindstøl s. 588 og 473. Han er fetter av ovennevnte generalkrigskommissær Bratlie, jfr. også etternevnte.