Biografier

Mads Lauritz Madsen


Født: 1782
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 1. representant Drammen Kjøbmand, vicekonsul