Biografier

Karl Korneliussen Kleppe


Født: 30.03.1877
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 2. Jæderen Gaardbrukslærer og landbrukslærer Venstre
1922-24 2. representant Rogaland fylke Gaardbrukslærer og landbrukslærer Venstre
1925-27 2. representant Rogaland fylke Gaardbrukslærer og landbrukslærer Venstre
1928-30 4. representant Rogaland fylke Gaardbrukslærer og landbrukslærer Venstre
1931-33 3. representant Rogaland fylke Gaardbrukslærer og landbrukslærer Venstre
1934-36 1. representant Rogaland fylke Gårdbruker og landbrukslærer Venstre
1937-45 1. representant Rogaland fylke Gårdbruker og landbrukslærer Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1925-1927, ved behandling av støtte som er gitt norsk produksjon ved levering til staten.

1928-30 Medlem i Landbrukskomiteen
1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
1934-36 Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Sekretær i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Værland 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
1934-36 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
1937-45 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for J. Lothe i 1937.

Medlemskap i delegasjoner:

Utsending - Den interparl. konferansen i Haag, 1938.

Personalia:

Født 30.03.1877, Kleppe i Klepp herad.
Sønn av gardbrukar Cornelius Carlsen Kleppe (1846-1941) og Anne Malene Tønnesdotter Anda (1855-1941).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Amtsskulen på Jæren (1893)
Eksamen - Stavanger amts landbruksskule på Tveit (1898)
Eksamen - Norges landbrukshøgskules jordbruksavd. (1900)
Studiereise - Studerte landbrukshøve og jordbruks- og folkehøgskular i Danmark, Danmark og Nord-Tyskland (1904)

Landbrukslærar - Jærens folkehøgskule (1900-1942)
Gårdbruker - Kleppe i Klepp herad (fra 1909) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 varaordfører Klepp herredsstyre
1931-34 ordfører Klepp herredsstyre
Ukjent periode ordfører Klepp herredsstyre (en tid i perioden 1914-16)

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalet, Rogaland.

Offentlige verv:

Medlem - Fylkesskulestyret, Rogaland
M. fl. - Ombod i og utanom heradet
Medlem - Nydyrkingsnemnda av 1918
Medlem - Kornkvalitetsnemnda av 1919
Medlem - Høgskulenemnda av 1927
Medlem - Nemnda om tiltak tilavløysing av korntrygdordninga av 1928
Medlem - Nemnda om dyrevernlova av 1948
Medlem - Nemnd frå Norges Brannkasse om bygnings- og brannstell på landsbygda av 1933
Formann - Fattigstyret, Klepp (1911-1913)
Varamann - Bankrådet Hypotekbanken (fra 1935)
Varamann - Styret Norges Bank i Stavanger (1945-1947)