Biografier

Nils Holbek


Født: 24.12.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. representant Vest-Agder fylke Redaktør, gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen

Personalia:

Født 24.12.1883, Møll i Holum.
Sønn av gårdbruker Syvert Holbek (1854-1890) og Gurine Landaas (1856-1914).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen i Greipstad (1900-1901)
Elev - Ungdomsskolen på Framnes i Hardanger (1902-1903)

Gårdeier - Bosatt på eiendomsgården Monen i Holum
Handelsbetjent (1908-1910)
Landhandler - Holum (1910-1921)
Redaktør - "Samleren" i Mandal (1922-1940)
Kjøpmann (fra 1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Holum herredsstyre
1916-19 medlem Holum herredsstyre
1919-22 ordfører Holum herredsstyre
1922-25 varaordfører Holum herredsstyre
1925-28 ordfører Holum herredsstyre
1928-31 ordfører Holum herredsstyre
1934-37 varaordfører Holum herredsstyre
1937-1940 medlem Holum herredsstyre
Fra 1945 ordfører Holum herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: formann fylkestinget, Vest-Agder.
Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Vest-Agder.

Offentlige verv:

Medlem - Desisjonsnemnda Vest-Agders elektrisitetsverk (1926-1934)
Medlem - Vest-Agder og Rogalands jernbanekomite (1926-1935)
Medlem - Forliksrådet (1927-1946)
Formann - Forliksrådet (fra 1929)
Medlem - Fylkesveistyret Vest-Agder (1932-1946)
Medlem - Agder bispedømmeråd (1934-1936)

Verv i organisasjoner:

Formann - V. Agder fylke av D. N. T. (1915-1920)