Biografier

Johan Jørgen Lange Hanssen


Født: 1821
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 1. representant Arendal og Grimstad Leder i forsikringsselskap