Biografier

Ola Krogseng Giæver


Født: 14.07.1885
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Troms fylke Kjøbmann, gårdbruker Høyre
1925-27 3. representant Troms fylke Kjøbmann, gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Post- og telegrafkomiteen
Møtte for Holst fra 21.06 og ut sesjonen i 1922.

1925-27 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Erstattet av Laberg 11.01.-07.02.1925 og fra 21.04 og ut perioden 1925-1927.

Personalia:

Født 14.07.1885, Lyngseidet, Lyngen.
Sønn av kjøpmann Anton Marensius Giæver (1846-1913) og Anna Karoline Krogseng (1860-1942).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1901)

Dampskipsekspeditør og gårdbruker - Lyngseidet
Eier - Kvitnes i Karlsøy (troms fylkes største samlede jordareal, som er eller vil bli utparsellert til henved 30 småbruk for fiskere. Han har eksperimentert en del med kornmodning og har oppnådd modnet hvete, muligens på det nordligste sted på kloden)
Arbeidet - Farens forretning (fra 1901)
Medinnehaver - Farens firma (1913-1931)
Eneinnehaver - Farens firma (1931)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Lyngen herredsstyre
1916-19 ordfører Lyngen herredsstyre
1919-22 ordfører Lyngen herredsstyre
1922-25 ordfører Lyngen herredsstyre
1928-31 medlem Lyngen herredsstyre
1931-34 medlem Lyngen herredsstyre
1934-37 medlem Lyngen herredsstyre

Andre administrative verv:

Formann - Kontrollutvalget Lyngen Sparebank
Medlem - Styret A.s Jøvik Sildolje- og Kraftforfabrik
Formann - Styret Lyngseidet Elektrisitetsverk A.s.
Medstifter - Lyngen Sparebank (1907)
Formann - Forstanderskapet Lyngen Sparebank (1908-1911)
Formann - Direksjonen Lyngen Sparebank (1914-1921)
Medlem - Administrasjonsstyret, senere avviklingsstyret for Tromsø Handels- og Privatbank (1923-1927)
Medstifter - Tromsø Forretningsbank (1928)
Medlem - Direksjonen Tromsø Forretningsbank (1928-1943)
Medlem - Styret Lyngen Fløtemeieri (1937-1948)
Formann - Forstanderskapet Lyngen Sparebank (1938-1945)
Formann - Representantskapet Tromsø Forretningsbank (1943-1944)

Diverse:

Okkupasjonen: I nov. 1942 ble han arrestert og satt i Krøkebærsletta til jul og likeså mai til 10. juli 1943. Høsten 1944 måtte han evakuere eiendommen med innbo, husdyr og forbeholdninger, da Lyngseidet ble besatt av D. W., som her hadde stabskontor for kommandoen for "fronten" mot.
Okkupasjonen: Lyngseidet var ferjested for den store retrett nord og øst 1944-45 og ble passert av 200.000 mann med kanoner, 40000 biler, 30000 hester og muldyr m. m.