Biografier

Gerhard Meidell Gerhardsen


Født: 25.04.1885
Død: 28.07.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 1. Ytre Søndhordland Lensmann, Bankkasserer og gaardbruker Høyre
1931-33 3. suppleant Hordaland fylke Lensmann, Bankkasserer og gaardbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1904-06 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Ble overflyttet til kirkekomiteen i 1904-1905, Rønneberg trådte inn i hans sted.

Medlem i Kirkekomiteen
Trådte inn for Liljedahl i 1904-1905.

1907-09 Sekretær i Kirkekomiteen
Sekretær 1908-1909.

1910-12 Formann i Kirkekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Michelsen 26.10.1903

Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")

Personalia:

Født 25.04.1885, Teigland i Moster (Finnås).
Sønn av lensmann i Finnås Gerhard Meidell Gerhardsen (1848-1912) og Anna Trovik (1848-1933).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1900)
Eksamen - Landbruksskolen på Stend (1907)

Arbeidet - Lensmannskontoret hos sin far (1900-1905)
Kasserer - Moster Sparebank (1904-1929)
Lensmannsfullmektig (fra 1908)
Kst. lensmann (fra 1912) (ved farens død)
Gårdbruker - Teigland ???? (1912-1930) (overtok farsgården)
Lensmann - Etne (fra 1930)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Finnås herredsstyre
1916-19 ordfører Moster herredsstyre
1919-22 ordfører Moster herredsstyre
1925-28 ordfører Moster herredsstyre
1928-31 ordfører Moster herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Flere kommunale nemnder
Varamann - Fiskeribankens styre (1921-1931)