Biografier

Gerhard Meidell Gerhardsen


Født: 09.07.1848
Død: 25.07.1912
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 5. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Høyre
1895-97 4. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Høyre
1904-06 5. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Høyre
1907-09 1. representant 1. Ytre Søndhordland Lensmand Samlingspartiet
1910-12 1. representant 1. Ytre Søndhordland Lensmand Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Næringskomite nr.1
Møtte for O. J. Kleppe fra 19.11.1919 og resten av perioden 1919-1921.

Personalia:

Født 09.07.1848, Roalstvedt i Kvinnherred.
Sønn av gaardbruker Clement Gerhardsen og Mette Dorthea Haavig.

Utdanning og yrke:

Kst. skolelærer
Gaardbruker - Eiendomsgaarden Teigland
Kontorist - Fogden i Søndhordland (1866)
Kst. lensmand - Føyen tinglag (1871)
Lensmand - Finnaas (fra 1872)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1874 medlem Finnås herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv
Valgmand -
Medlem - Den i 1908 nedsatte kirkekommission
Skattekommissæer - (1892-1894)
Suppleant - Bergens laanekontors styre (1906-1911)

Andre administrative verv:

Formand - Direktionen Moster sparebank (fra 1876)(i 31 aar)