Biografier

Christofer Olivius Ferslew


Født: 12.07.1874
Død: 23.01.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Overrettssakfører Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 12.07.1874, Skien.
Sønn av overrettssakfører Gustav Marius Larsen (1844-1927) og Caspara Elisabeth Cathrine Torstenson (1843-1927).

Utdanning og yrke:

Student - Skien (1893)
Cand. jur. (1899)

Forsvarer - Lagmannsretten
Korrespondent - "Morgenbladet" i Skien
Edsv. fullmektig - Byfogden i Skien (1899) (i 3 mndr)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Gjerpen (1899-1901)
Overrettssakfører - Skien (1902-1929)
Byfoged - Ålesund (fra 1929)
Sorenskriver - Larvik sorenskriveri (fra 1937) (11. juni 1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Skien formannskap
1916-19 medlem Skien formannskap
1919-22 medlem Skien bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsnemnda, Skien
Medlem - Flere kommunale komiteer
Medlem - Kontrollkomiteen
Kommisjonær - Hypotekbanken i Holla og Solum

Verv i partier:

Formann - Skiens konservative forening (fra 1910) (1910--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret for 7de krets av Den Norske Sakførerforening
Formann - Styret for jeger- og fiskerforeningen i Skien
Formann - Styret for jeger- og fiskerforeningen i Ålesund
Æresmedlem - Jeger- og fiskerforeningen i Skien
Æresmedlem - Jeger- og fiskerforeningen i Ålesund
Viseformann - Skien-Telemark Turistforening
Formann - Skiklubben Odd

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen i Skiensfjordens Kreditbank
Viseformann - "Fremskridt"s Forlag A.s