Biografier

John Eggen


Født: 15.06.1885
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. suppleant Hedmark fylke Opsynsmann Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for O. Sæter 15.04.-21.04.1932 og 12.05.-24.05.1933.

Personalia:

Født 15.06.1885, Eggen i Elverum.
Sønn av småbruker Enok Eggen (1855-1938) og Karen Langdalen (1860-1942).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen

Skog- og anleggsarbeider (til 1915)
Oppsynsmann - Veivesenet (fra 1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Våler formannskap
1928-31 medlem Våler formannskap
1931-34 ordfører Våler herredsstyre
1934-37 ordfører Våler herredsstyre
1937-45 ordfører Våler herredsstyre
1945-47 medlem Våler formannskap

Offentlige verv:

Medlem og formann - De fleste kommunale verv (men suspendert fra disse verv under okkupasjonsårene)
Medlem - Fylkesveistyret, Hedmark
Medlem - Fylkets jernbanekomite, Hedmark
Formann - Skolestyret, Våler (fra 1931)
Varamann - Styret for Norges Banks avdeling, Hamar (fra 1938)