Biografier

Johannes Andreassen Bøe


Født: 29.12.1882
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 6. representant Opland fylke Lærer Arbeiderpartiet
1928-30 2. representant Opland fylke Lærer Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Opland fylke Lærer Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Opland fylke Lærer Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Opland fylke Lærer Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
1928-30 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Næsbakken 24.04.-06.05.1928.

1931-33 Medlem i Administrasjonskomiteen
1934-36 Medlem i Administrasjonskomiteen
1937-45 Sekretær i Administrasjonskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 29.12.1882, Bøe i Herøy, Sunnmøre.
Sønn av gårdbruker og fisker Andreas Hansen Bøe (1857-1937) og Rasmine Johannesdatter (1858-1941).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Elverum lærerskole (1905)
Student - Statens sløydlærerkursus (1911)
Studiereiser - Stipendium til Sverige og Danmark for å studere skoleplaner, skolehager, sløydundervisning (1919)

Lærer - Ålesund (1906)
Lærer - Balsfjord (1907)
Lærer - Herøy (1909)
Lærer - Nordre Land (1911)
Lærer - Eidskog (1914)
Lærer - Randsfjord folkeskole, Jevnaker (1915-1920)
Førstelærer - Randsfjord folkeskole, Jevnaker (1920-1942)
Bestyrer - Ved Norges Banks avdeling, Gjøvik (fra 1948)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 varaordfører Jevnaker herredsstyre
1922-25 ordfører Jevnaker herredsstyre
Fra 1945 ordfører Jevnaker herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: viseformann fylkestinget, Oppland.

Offentlige verv:

Formann - Pensjonsstyret, Jevnaker
Medlem - Forstanderskapet for Ringerikes høyere skole
Medlem - Styret for Hadelands Elektrisitetsverk
Medlem - Barnetrygdkt. av 1934
Formann - Skolestyret, Jevnaker (1918-1922)
Medlem - Den departementale komite for å studere schächtning i København (1927)

Verv i partier:

Formann - Jevnaker arbeiderparti
Sekretær - Jevnaker arbeiderparti
Formann - Opland fylkes arbeiderparti
Sekretær - Opland fylkes arbeiderparti

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret for Opland Arbeiderblad

Diverse:

Okkupasjonen: Han tjenestgjorde i Hjemmestyrkene som distriktssjef B.org. Vestland 1945.