Biografier

Kristian Arvesen


Født: 10.01.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for Kolstad 12.05.1931.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av russegarantien.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Kolstad 12.05.1931.

Personalia:

Født 10.01.1883, Fredrikstad.
Sønn av gårdbruker Anton Arvesen (1855-1937) og Anne Olsen (1859-1944).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen (1901)
Student - Sem landbruksskole, Asker (1903-1904)

Forvalter - Værne Kloster, Rygge (1904-1908)
Kjøpte - Eiendommen Hesby, Sem (Vestfold) (1909)
Drev - Eiendommen Hesby, Sem (Vestfold) (1909-1917)
Forvalter - Karlberg gård, Rygge (1917-1927)
Overtok - Fedrenegården Løken, Rygge (1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Sem herredsstyre
Fra 1919 medlem Rygge herredsstyre
Fra 1919 medlem Rygge formannskap
1931-34 varaordfører Rygge herredsstyre
1934-37 varaordfører Rygge herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Styret for Rygge elektrisitetsverk
Medlem - Østfolds elektrisitetskomite
Formann - Overstyret for Østfold landbruksskole (fra 1934)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet for Sem Sparebank
Medlem - Forstanderskapet for Rygge Sparebank
Ordfører - Representantskapet for Moss Aktiemeieri
Medlem - Styret for Moss og Oplands Bank A.s (fra 1934)

Diverse:

Slektskap: Beslektet med Olaus og Oluf Arvesen, se Lindstøl s. 45.