Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

National political platforms

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------
Les i de nasjonale prinsipprogrammene
Parti Årgang
Rød Valgallianse 2001 1999 1997 1995 1991
Norges kommunistiske parti 1995
Sosialistisk Venstreparti 1995
Arbeidernes Kommunistparti(m-l) 1999 1997
Venstre 1996
Senterpartiet 1995
Høyre 2009 2000
Fremskrittspartiet 2009 2001 1997 1996 1993
Det Liberale Folkepartiet 2002
Fedrelandspartiet 2001
Felleslisten mot fremmedinnvandring 1993
Kristent Konservativt Parti 1997 1993
Miljøpartiet De Grønne 2009 1993
Naturlovpartiet 2001
Samlingspartiet Ny Fremtid 1997
Rettferdighetspartiet 2003
Hvit Valgallianse 1995
Det Politiske Parti 2001
Nasjonalalliansen 2001
Sosialdemokratene 2001

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data