Samiske sentralprogram

Les i sentralprogrammene

Valgår:   2005

Parti Norsk versjon Samisk versjon Merknad
Samisk Rød Valgallianse Bare valgkretsprogram utarbeidet
Sosialistisk Venstreparti ULIKE MENNESKER LIKE MULIGHETER Program [doc]
Det norske Arbeiderparti Arbeiderpartiets valgprogram ved Sametingsvalget 2005 Program [doc]
Venstre Bare valgkretsprogram utarbeidet
Senterpartiet Valgprogram Program [doc]
Høyre Høyres sametingsprogram 2005 - 2009 Program [doc]
Fremskrittspartiet Valgprogram - Sametingsvalget 2005
Samefolkets parti Bare valgkretsprogram utarbeidet
Norske Samers Riksforbund Valgprogram for sametingsperioden 2005-2009 Program [doc]
Samenes Folkeforbund Likeverd for alle samer

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data