Samiske valgkretsprogram

Oversikten viser hvilke partier som stilller liste i de samiske valgkretsene. Partinavn med lenke impliserer at partiets program finnes i databasen. I noen tilfeller finnes bare sentralt valgprogram. I disse tilfellene er det tilrettelagt lenke til dette programmet.

Les i valgkretsprogrammene
Valgkrets Valgår 2005
Varanger
Tana
Karasjok
Kautokeino
Porsanger
Alta/Kvalsund
Nord-Troms
Midt-Troms
Sør-Troms
Nordre Nordland
Midtre Nordland
Sørsameområdet
Sør-Norge
Østre valgkrets
Ávjovári valgkrets
Nordre valgkrets
Gáisi valgkrets
Vesthavet valgkrets
Sørsamisk valgkrets
Sør-Norge valgkrets
Partier med liste i Varanger:
Parti(-program) Vedlegg Programmerknad
Sosialistisk Venstreparti Sentralt program Bare sentralt program utarbeidet
Det norske Arbeiderparti Samisk versjon [doc]
Senterpartiet Sentralt program Bare sentralt program utarbeidet
"NSR-SáB felleslister" Samisk versjon [doc]
Samenes Folkeforbund

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data