12.september 2001.

Kristent Samlingsparti

Pressemelding fra

Hva skjer i Kristent Samlingsparti? (KS)

Da valgkampen for KS i �r ble sterkt hemmet og skjemmet av informasjoner og aktiviteter rundt i fylkene i forbindelse med det s�kalte "kvinnesp�rsm�l", er jeg p�lagt av det lovlig valgte sentralstyre:( 2001 -- 2003) � informere offentligheten med korte innblikk i den faktiske situasjonen:

Under et av landstyrem�tene opplyste Ivar Kristianslund at han trakk seg som formann i partiet, for � konsentrere seg om sin valgkamp, og som redakt�r av Nordisk Kristen Kringkasting.

Han �nsket � gj�re det som de gjorde i aposteldagene: Det ble kastet "krone og mynt"- det vil si:Herren selv skulle bekrefte om han skulle legge ned sitt formannshverv, eller bli sittende. Det ble lest fra Bibelen om dette og bedt over denne for alle forbl�ffende og uventende situasjonen.

Loddet falt p� at Ivar Kristianslund skulle trekke seg fra formannsstillingen. Han ble b�nnh�rt. For�vrig stilte Ivar Kristianslund (IK) kabinettsp�rsm�l p� en innstilling om kvinnens plass i familie, menighet og samfunn.

Denne komiteinnstilling var ikke forelagt partikretsene (Fylkene) p� forh�nd. IK hevdet at 2/3 flertall p� hans kabinettsp�rsm�l var ensbetydende med godkjenningen som varig vedtak s� lenge partiet eksisterer. Det var sterk motstand mot denne konklusjonen av IK.

Det allmenne syn p� det i KS er at "kvinnesp�rsm�let" skal ut til vurdering i alle fylkeslag og deretter legge konklusjonene frem p� neste landsm�te til avgj�relse. I � 5 st�r det ogs� at alle medlemmer, b�de kvinner og menn har samme plikter og samme rettigheter. Noe de fleste regnet som en offentlig sannhet i dagens Norge.

N�r IK n� personlig og uten hverken rett eller lovlig grunn, skriver i flere brev at han avsetter den lovlig valgte formannen �rnulf Nandrup og det lovlig valgte sentralstyre, og innsetter seg selv og et av ham utvalgt sentralstyre, er det umulig � ta dette seri�st fra sittende styre. (Det gj�res jo slike kupp i forskjellige bananrepublikker.) Men situasjonen i partiet er s� uklar for mange i partiet og for offentligheten , at den lovlige valgte formann (�N) og sittende sentralstyre sender eksklusjonsbrev med �yeblikkelig virkning til IK og hans 3 medspillere.

Ulovligheten av IK og hans medarbeidere har tvunget oss til juridisk bistand, og til utelukkelse fra KS for disse 4 personer: IK ,J�rgen H�getveit, Stein Henriksen og Svein Brattgjerd.

For det lovlig valgte sentralstyret, �rnulf Nandrup.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data