Biografier

Alfred Getz


Født: 28.06.1862
Død: 31.07.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3dje kreds, Baklandet Professor Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Christie 17.11.-02.12.1919, 18.10.-15.12.1920 og 05.09.-01.10.1921.

Personalia:

Født 28.06.1862, Trondheim.
Sønn av handelsfullmektig og bankdirektør Michael Getz (1816-1875) og Sophie Emilie Buchholdt (1820-1890).

Utdanning og yrke:

Student - Trondheim (1880)
Cand. min. (1889)
Studiereise - Utenlandske bergakademier og høyskoler (1912)

Grubeassistent - Spania (1883-1884)
Amanuensis - Universitetets mineralkabinet (1885-1888)
Kst. bestyrer - ???? (1888)
Grubeingeniør - Mazzaron i provinsen Murcia i Spania (1889-1893)
Disponent - A.s Werner stenforretning, Oslo (1894-1902)
Bergteknisk konsulent - Finansdepartementet (1894-1902)
Bergteknisk konsulent - Vigsnes kobberverk (1899-1902)
Adm. dir. - Røros kobberverk (1903-1912) (fra 1. jan. 1903)
Professor - Grubedrift Norges tekniske høyskole (1912-1922) (fra 1. april 1912)
Rektor - Norges tekniske høyskole (1914-1917)
Bergteknisk konsulent - Marokko-domstolen i Paris (1921-1922)

Offentlige verv:

Medlem - Depart. komite av 1908, som foreslo bergstudiet henlagt til Norges tekn. Høyskole
Formann - Rio-Tinto-komiteen av 1919
Formann - Komiteen om forskningsinstitutt for malmoppberedning av 1919
Medlem - Komiteen om den geologiske undersøkelse av 1920
Medlem - Statens bergkommisjon (1909-1922)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Norsk Bergingeniørforening
Formann - Norsk Bergingeniørforening (1900-1911)
Formann - Bergverkenes Landssammenslutning (1907-1912)
Medlem - Styret Fellesforeningen for Haandverk og Industri (1910-1914)
Medlem - Styret Den Norske Ingeniørforenings bergingeniøravdeling (fra 1912)
Medlem - Direksjonen Det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondheim (fra 1914)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret A.s Grong Gruber