Sessional documentation regarding the data quality (EldreVoteringerDokumentasjon)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Sesjonsvis dokumentasjon av datakvalitet (EldreVoteringerDokumentasjon)

Tabellen inneholder en post per sesjon og dokumenterer datakvaliteten til det eldre voteringsmaterialet.

I noen av sesjonen fra og med 1857 stå det oppført diverse voteringer som er slettet. Det kan se ut som om dette ikke har skjedd. Det er også usikkert om disse voteringene skal slettes. Dette må eventuelt sjekkes opp mot stortingstidende.

Sesjon (SESJON)

Koder:

År (AAR)

Stortingsperiode (PERIODE)

Koder:

Kommentar (KOMMENTAR)

Dokumentasjon av datakvalitet