Biografier

Hans Kiær


Født: 1795
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1830-32 2. representant Drammen Trælasthandler