Biografier

Olav Østby-Deglum


Født: 21.12.1889
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 6. representant Hedmark fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 3. representant Hedmark fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 4. representant Hedmark fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Lovkomiteen
1934-36 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
1937-45 Nestformann i Kommunalkomiteen (av 1934)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Hundseid i 1932.

Medlem i Til behandling av Quislingdokumentene

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparl. konferanse i Helsingfors, 1934.
Delegert - Den interparl. konferanse i Paris, 1937 (var oppnevnt til Folkeforbundets møte, som skulle vært holdt i Genéve 1939).

Personalia:

Født 21.12.1889, Deglum i Furnes.
Sønn av gårdbruker Ole Østby (1857-1917) og Helvig Deglum (1856-1932).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1905)
Eksamen - Jønsberg landbruksskole (1909)

Bestyrer - Freberg gård i Furnes (1912-1918)
Gårdbruker - Deglum i Furnes (fra 1918) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Furnes herredsstyre
1922-25 medlem Furnes herredsstyre
1925-28 medlem Furnes formannskap

Offentlige verv:

Formann - Furnes ligningsnemnda
Formann - Pleiehjemmets styre og byggekomite, Furnes
Medlem - Mange kommunale komiteer og utvalg, Furnes
Medlem - Den depart. trafikkrådkomite av 1934
Formann - Potetkomiteen av 1935
Medlem - Direksjonen Vang og Furnes Brannkasse
Formann - Furnes menighetsråd
Medlem - Representantskapet Hamar, Vang og Furnes Kraftselskap (fra 1924)
Varamann - Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre (1932-1935)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Hamar (fra 1934)
Formann - Styret Norges Banks avdeling i Hamar (1937-1942)
Formann - Styret Norges Banks avdeling i Hamar (fra 1945)(fra 9. mai 1945)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets hovedstyre og arbeidsutvalg
Fung. formann - Bondepartiets hovedstyre (til 1947) (-1-1947)
Sekretær - Bondepartiets fylkesorganisasjon i Hedmark (1922-1929)
Formann - styret Bondepartiets fylkesorganisasjon i Hedmark (1929-1947)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet Østlandets Melkesentral
Medlem - Representantskapet Norges Bondelag (fra 1946)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Brumunddal Brenneri
Nestformann - Styret Hedmark Meieri
Medlem - Styret Brumunddal Potetmelfabrikk
Nestformann - Styret bladet "Østlændingen" (1922-1942)
Nestformann - Styret bladet "Østlændingen" (fra 1945)(fra 9. mai 1945)

Diverse:

Okkupasjonen: Ble arrestert 27. sept. 1944 og via fengslet i Hamar sendt til Bredtvedt og derfra til Berg 10. okt. Løslatt 27. mars 1945.