Biografier

Peder Thorsen Hovland


Født: 17.10.1870
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 2. Ytre Sogn Gaardbruker Høyre
1931-33 4. representant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 5. representant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Ble overført til veikomiteen 21.06.1920, S. Bang trådte inn i hans sted. Trådte inn igjen for Ek 22.06.1921.

Medlem i Protokollkomiteen
Ble overført til veikomiteen 21.06.1920, S. Bang trådte inn i hans sted. Trådte inn igjen for Ek 22.06.1921.

Medlem i Veikomiteen
Ble overført fra protokollkomiteen 21.06.1920, trådte inn for Middelthon. Ble flyttet tilbake til protokollkomiteen 22.06.1921, Middelthon trådte inn i hans sted.

1931-33 Medlem i Sosialkomiteen
1934-36 Sekretær i Administrasjonskomiteen

Personalia:

Født 17.10.1870, Hovland i Vangsnes sokn, Balestrand.
Sønn av gardbrukar Thor Helgesen Hovland (1835-1897) og Anna Nilsdotter (1843-1916).

Utdanning og yrke:

Elev - Sogndals folkehøgskule (1890-1891) (vinteren 90-91)

Gårdbruker - Hovland i Vangsnes sokn, Balestrand (fra 1894) (overtok farsgården)
Revisor - Sparebanken, Balestrand (1909-1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900- medlem Balestrand formannskap
1901-04 medlem Balestrand formannskap
1904-07 varaordfører Balestrand herredsstyre
1907-10 varaordfører Balestrand herredsstyre
1910-13 varaordfører Balestrand herredsstyre
1913-16 varaordfører Balestrand herredsstyre
1916-19 varaordfører Balestrand herredsstyre
1919-22 varaordfører Balestrand herredsstyre
1922-25 ordfører Balestrand herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skulestyret, Balestrand
Nestformann - Skulestyret, Balestrand
Medlem - Fattigstyret, Balestrand
Medlem - Likningsnemnd, Balestrand
Åstedsforlikskommissær - Balestrand
M. fl. - Verv, Balestrand
Benyttet - I skjønns- og utskiftingsforretningar
Medlem - Bjørgvin bispedømeråd (1934-1945)
Nestformann - Bjørgvin bispedømeråd (fra 1937)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret mange kristelege foreiningar i Sogn

Andre administrative verv:

Formann - Forstandarskapet sparebanken, Balestrand

Litteratur:

Utga - Bladet "Sognevarden" (organ for ungdomsskulen, Sogns barneheim og indremisjonen i Sogn)