Biografier

Samuel Mathiassen Føyn


Født: 1786
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1830-32 1. representant Tønsberg Kjøbmand og gaardbruker
1842-44 1. representant Tønsberg Kjøbmand, gaardbruker
1848-50 1. suppleant Tønsberg Kjøbmand