Biografier

Johan Henrik Dietrichs


Født: 1809
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1848-50 1. representant Tønsberg Kjøbmand, mægler, stadskaptein
1854-56 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand
1857-58 1. representant Tønsberg Kjøbmand
1859-61 1. representant Tønsberg Kjøbmand