Biografier

Gustav Peter Blom


Født: 04.07.1785
Død: 28.10.1869
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Jarlsbergs Grevskap Sorenskriver
1830-32 1. representant Drammen Byfoged og byskriver
1833-35 1. representant Drammen Amtmand
1836-38 1. representant Drammen Amtmand
1839-41 1. representant Drammen Amtmand
1842-44 2. representant Drammen Amtmand
1848-50 2. representant Drammen Amtmand