Biografier

Nils Salveson Belland


Født: 09.07.1878
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1. Oddernes Gaardbruker Venstre
1922-24 4. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Venstre
1925-27 4. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 4. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 3. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1922-24 Medlem i Sosialkomiteen
1925-27 Nestformann i Kirke- og skolekomiteen
Nestformann i 1926-1927.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av tillegg til lov om det teoloogiske menighetsfakultetet.

1928-30 Nestformann i Kirke- og skolekomiteen
1931-33 Medlem i Administrasjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av lov om avtale med folkeskolelærerne om lønnsreduksjon

Nestformann i Kirke- og skolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 09.07.1878, Belland i Vegusdal.
Sønn av gardbrukar Salve Nilsen Belland (1845-1923) og Anne Engesland (1849-1915).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskulen, Iveland (1896-1897)
Student - Landbruksskulen, Setesdal (1898-1899)

Arbeidet - Farsgarden (til 1905)
Emissær - Kristiansand og Omegns Indremisjon (1900-1907)
Kjøpte - Garden Fiskå, Oddernes (1905)
Emissær - Agder krins av Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (1907-1916)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Oddernes herredsstyre
1916-19 ordfører Oddernes herredsstyre
1919-22 ordfører Oddernes herredsstyre
1934-37 medlem Oddernes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Tenestemannskomiteen av 1924
Medlem - Boligutvalet åt Sosialdepartementet av 1923
Medlem - Komiteen om bruken av bygningane på lærarskulen i Holmestrand til døveskule av 1927
Medlem - Komiteen om døveskulane av 1929
Medlem - Styret for Norges Banks avd. i Kristiansand (1921-1944)
Medlem - Fylkesskulestyret, Vest-Agder (1935-1944)
Formann - Styret for Norges Banks avd. i Kristiansand (1936-1942)
Medlem - Styret for Norges Banks avd. i Kristiansand (1945-1947)
Medlem - Fylkesskulestyret, Vest-Agder (1946-1947)

Verv i partier:

Medlem - Venstre, landsstyret (til 1945) (-1-1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Agder krins av Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (1932)
Medlem - Hovudstyret for Agder krins av Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (1933-1939)