Biografier

Kristen Andersen Aalborg


Født: 08.01.1865
Død: 27.02.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Hedmark fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 08.01.1865, Aalborg i Tynset.
Sønn av gårdbruker Anders Kristensen Aalborg (1835-1926) og Kari Evensdatter Lilleeggen (1935-1907).

Utdanning og yrke:

Student - Vonheim folkehøyskole (1882-1883)
Elev - Amtsskolen (1884-1885)

Agent - Livsforsikringsselskapet "Idun" (1899-1920) (ved siden av gårdsarbeide)
Gårdbruker - ???? (fra 1903) (overtok farsgården)
Agent - Brannforsikringsselskapet "Storebrand" (fra 1920) (ved siden av gårdsarbeide)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Tynset herredsstyre
1922-1924 medlem Tynset herredsstyre
1925- varaordfører Tynset herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret for Sevilla Elektrisitetsverk
Medlem - Skolestyret, Tynset (1906-1912)
Medhjelper - Presten (fra 1911)(m. fl. verv)
Overformynder - Tynset (1921-1924)

Verv i organisasjoner:

Formann - Tynset Tømmersalgsforening
Medlem - Styret i Glommens Skogeierforening
Medlem - Representantskapet, Glommens Tømmermåling
Aktiv - Deltager i bygdens musikkliv i en lang årrekke
Medstifter - Tynset Tømmersalgsforening (1914)