The Norwegian Storting (parliament) 1945-present

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 1989
2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 37
Fremskrittspartiet 22
Sosialistisk Venstreparti 17
Arbeiderpartiet 63
Folkeaksjonen Framtid for Finnmark 1
Senterpartiet 11
Kristelig Folkeparti 14
Antall representanter totalt 165

 

Source: NSD´s Archive of Politicians 1945-present | Condition for Use of Data | Access to Data