The Norwegian Storting (parliament) 1945-present

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 1985
2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 50
Fremskrittspartiet 2
Sosialistisk Venstreparti 6
Arbeiderpartiet 71
Senterpartiet 12
Kristelig Folkeparti 16
Antall representanter totalt 157

 

Source: NSD´s Archive of Politicians 1945-present | Condition for Use of Data | Access to Data