The Norwegian Storting (parliament) 1945-present

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 1957
2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 29
Norges kommunistiske parti 1
Arbeiderpartiet 78
Venstre 15
Bondepartiet 15
Kristelig Folkeparti 12
Antall representanter totalt 150
Tidsserie for Venstre
Valgår Antall
representanter
Av totalt
1882 83 114
1885 84 114
1888 37 114
1891 63 114
1894 57 114
1897 79 114
1900 74 114
1903 48 117
1906 72 123
1909 45 123
1912 68 123
1915 76 124
1918 51 126
1921 37 150
1924 34 150
1927 30 150
1930 33 150
1933 24 150
1936 23 150
1945 20 150
1949 21 150
1953 15 150
1957 15 150
1961 14 150
1965 18 150
1969 13 150
1973 2 155
1977 2 155
1981 2 155
1993 1 165
1997 6 165
2001 2 165
2005 10 169
2009 2 169
2013 9 169
2017 8 169

 

Source: NSD´s Archive of Politicians 1945-present | Condition for Use of Data | Access to Data