Number of recommendations, committee proposals, etc. (Fraksjon_Frekvenser)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Antall fraksjoner, komiteinnstillinger m.m. (Fraksjon_Frekvenser)

Tabellen viser antall innstillinger for hver sesjon, antall innstillinger med merknader, antall merknader fordelt på innstillingstype og total.

Datakvaliteten er generelt god.

Sesjon (Sesjon)

Sesjon innstillingen ble avgitt i.

Totalt antall innstillinger (Innstillinger)

Antall innstillinger med merknader (Innst_m_merknader)

Antall merknader i stortingsinnstillinger (S_merknader)

Antall merknader i odelstingsinnstillinger (O_merknader)

Antall merknader i budsjettinnstillinger (B_merknader)

Antall merknader totalt (Totalt_merknader)