This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 18. desember 2003

�slaug Haga, leder av Senterpartiet

Statsr�den svikter lokalavisene

- Statsr�d Torild Skogsholm svikter lokalavisene i sp�rsm�l om �kte portokostnader, sier Senterpartiets leder �slaug Haga.

Haga utfordret i dag samferdselsministeren til � svare for hvilke tiltak hun ville sett inn for � hindre at mangfoldet av norske lokalaviser forvitrer n�r Posten �ker portotakstene for utsendelse. �kning av porto p� 75 % for aviser og blad vil i l�pet av en periode p� et par �r, v�re umulig � b�re for mange lokalaviser. Senterpartiet frykter at regjeringens passivitet vil f�re til en betydelig lokalavisd�d.

- � forlenge overgangsordningen med et �r, er en seigpining av avisene og ingen l�sning, sier Haga. Det er provoserende at dette skal v�re den eneste l�sningen samferdselsministeren har. For mange bygder, og byer for den del, er lokalavisa en sentral arena hvor meninger brytes og hvor nyheter utveksles. Det er i lokalavisen at man kan lese om det som foreg�r i n�rmilj�et og om debattene som r�rer seg i bygda. Senterpartiet er forundret over at heller ikke Kulturministeren engasjerer seg i saken. Ogs� kulturpolitisk er nedleggelse av aviser en ulykke.

Haga fastholder at Senterparitet vil fortsette kampen for � finne en l�sning avisene kan leve med. - Dette har man funnet l�sninger p� i v�re naboland og da m� ogs� vi kunne finne en l�sning for Norge, avslutter �slaug Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data