This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 18. desember 2003

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

Senterpartiet krever likeverdig posttjenester for hele landet

- Senterpartiet krever at Postens konsesjonskrav skal gjelde for alle deler av landet. Det er ikke holdbart at Finnmark skal ha en oppfyllelse p� bare 40 %, mens konsesjonskravene er p� 85 %, sier leder i Senterpartiet �slaug Haga. Vi vil kreve � f� brutt ned Postens tall slik at konsesjonen gj�res gjeldene for hvert enkelt fylke, ikke bare for landet som helhet.

Haga registrerer at samferdselsminister Torild Skogsholm uttrykker bekymring over situasjonen i Finnmark, men er skuffet over at hun ikke kommer med l�sninger som gir like gode posttilbud for Finnmark som for resten av landet.

- Senterpartiet er opptatt av at b�de n�ringsliv og privatpersoner skal ha et likeverdig tilbud uansett hvor i landet man bor. Posten er en av de nervetr�der som gj�r at folk kan bo og virke der de vil og samtidig f� et tjenestetilbud p� linje med resten av befolkningen. Dette m� gjelde alle, ikke bare en prosentandel i sentrale str�k, sier Haga

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data