This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17/12-03

Ola D. Gl�tvold, Stortingsrepresentant Senterpartiet

Leserbrev

Trange tider for helseforetakene

Senterpartiet gikk i sitt alternative budsjett inn for 1,1 mrd. kroner ekstra til drift av helseforetakene og kom med forslag om sletting av gjeld. Budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og Regjeringspartiene medf�rte en halv milliard mer til helseforetakene enn Regjeringens opprinnelige forslag. Samtidig gikk de inn for ett �rs utsettelse p� � g� i balanse, noe som gj�r at foretakene f�r litt lengre tid til � betale ned gjeld.

Dette g�r i rett retning, men Senterpartiet frykter at dette ikke er nok midler og at ventelistene dermed vil �ke. Mer driftsmidler ville ha gjort helseforetakene i stand til � beholde de grunnleggende tjenestetilbudene bl.a. ved � opprettholde og videreutvikle akuttberedskapen og f�detilbudene.

Senterpartiet mener vi kunne slettet det meste av sykehusgjelden uten at det hadde f�tt makro�konomiske virkninger da disse pengene allerede er brukt p� � behandle pasienter. Hadde stortingsflertallet g�tt inn for dette, kunne helseforetakene prioritert � behandle flere pasienter framfor at de n� m� kutte ned p� tilbud og skj�re kostnadene inn til benet.

Vi synes at det er uakseptabelt at for stramme �konomiske rammer samtidig med en bedrifts�konomisk tankegang og sterkt effektiviseringspress skal f�re til at kanskje f�detilbud og akuttmedisinske tilbud, b�de n�r det gjelder akuttavdelinger og ambulansetjeneste, skal fors�mmes og sentraliseres. Vi vil oppfordre alle de som har g�tt i fakkeltog og protestert mot nedleggelser av helsetilbud om � st� p� videre. Kampen er fortsatt ikke tapt, og Senterpartiet skal fortsette � jobbe for et godt helsetilbud over hele landet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data