This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

�slaug Haga, leder av Senterpartiet

Stortinget, 18. desember 2003

Posten er en viktig del av v�r samfunnsstruktur

- Senterpartiet vil kreve at alle skal ha likeverdige posttjenester. Posten er en viktig del av v�r samfunnsstruktur, en av de nervetr�dene som gj�r at folk kan bo og virke der de vil og samtidig f� et tjenestetilbud p� lik linje med resten av landet, sier Senterparitets leder �slaug Haga.

�slaug Haga tok i en interpellasjon i Stortinget i dag opp de store omleggingene i Posten. - Posten har tidligere hatt et klart samfunnsansvar, mens det n� synes � v�re markedskreftene som styrer. Dette g�r ut over tjenestetilbud og arbeidsplasser, og det f�r store konsekvenser for mangfoldet av lokalaviser og blad som f�r sv�rt store �kninger p� port., sier Haga. Posten har vedtatt � redusere tallet p� sorteringsterminaler fra 32 til 12 og pakketerminaler fra 21 til 13. Samtidig har posten varslet �kning i porto for aviser og blad p� opp til 75%, en �kning som vil blant annet f� dramatiske konsekvenser for mangfoldet i lokalaviser.

- Senterpartiet utfordrer samferdselsministeren til � svare for hvilken rolle Posten skal ha i det norske samfunnet i tiden som kommer. Vi vil at det fortsatt skal v�re et avismangfold i Norge og at Posten ogs� i fremtiden skal ha et samfunnsansvar med likeverdig tilbud og fordelig, sier Haga

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data