This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.12.2003

Stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen (Sp)

Lesarinnlegg

Regjeringa sviktar Folkeh�gskulane

Regjeringa foresl�r eit kutt p� 10 millionar i st�tta til folkeh�gskulane. - Dette er eit kutt som vil f� store fylgjer for folkeh�gskulane rundt om i landet. Senterpartiet gikk i sitt alternative budsjett inn for � oppretthalde l�yvingane til folkeh�gskulane, og vi er skuffa over at vi ikkje fikk fleirtal for dette.

Kuttet som H�gre, Venstre og KrF no vedtar saman med Arbeidarpartiet, vil bety auka utgifter for skulane. - N�r vi veit korleis mange folkeh�gskular balanserer �konomien sin p� ein knivsegg allereie med dagens st�tte, er det lett � skj�nne at disse kutta er alvorlege.

Dei verdiar og dugleikar som folkeh�gskulane vektlegg skil seg i mange tilfeller fr� dei vi finn i det �vrige skulesystemet. Folkeh�gskulen er for mange ein sjanse til � tilegne seg b�de faglege og sosiale kunnskapar, og fordjupe seg i fagtilbod som dei i utdanningssystemet for �vrig ikkje ville ha h�ve til � studere. S�kjartala til folkeh�gskulane er jamt gode, og talet p� elevar er aukande. Ein reduksjon i l�yvingane vil f�re til at elevane f�r eit d�rlegare tilbod.

Senterpartiet er mest skuffa over at tidlegare folkeh�gskulevener som Venstre og Kristeleg Folkeparti, no sviktar dette skuleslaget.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data