This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.12.2003

Morten Lund, finanspolitisk talsmann (SP)

Kommunenes skattesvikt m� kompenseres

Senterpartiet foresl�r � bevilge 2 milliarder kroner mer til kommunene i �r som kompensasjon for sviktende skatteinngang i saldering av �rets statsbudsjett. Det siste skatteanslaget for kommunesektoren er 2,75 milliarder kroner lavere enn det som l� til grunn for kommunenes budsjettering i fjor h�st. Dette kommer p� toppen av en allerede trang kommune�konomi, sier Morten Lund, Senterpartiets finanspolitiske talsmann.

Dessverre er det ikke mulig � f� flertall for dette forslaget. Stortingsflertallet aksepterer dermed enda kraftigere kutt i tjenestetilbudet til folk flest. Mens man uten videre aksepterer at Staten bruker nesten 30 milliarder mer av oljefondet enn det som var planlagt for � opprettholde sin egen virksomhet, er det ikke mulig � bruke et par milliarder for � sikre kommunenes situasjon. Dette er uakseptabelt, sier Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data