This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.12.2003

Eli Sollied �veraas (Sp)

-Teksting er et nasjonalt ansvar

-Utvikling av teknologi for teksting av direktesendte TV-programmer er et nasjonalt ansvar, sier Senterpartiets Eli Sollied �veraas. Under budsjettdebatten i Stortinget 11. desember ba hun kulturministeren ta initiativ til et m�te med NRK slik at prosessen rundt teknologiutvikling kommer p� rett spor.

H�rselshemmedes Landsforbund (HLF) har gjennom flere �r v�rt p�driver for mer og bedre teksting p� TV, noe Senterpartiet har st�ttet opp om gjennom merknader og forslag i Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomit�.

HLFs arbeid har gitt resultater. NRK tekster sine forh�ndsproduserte programmer og er kommet i gang med pr�vesendinger med teksting ogs� av direktesendte programmer ved hjelp av hurtigskrivere.

Utvikling av talegjenkjenningsteknologi kunne brakt tekstingen av direktesendte programmer flere skritt framover, b�de i NRK og i andre kanaler. Samarbeidet om en slik teknologi mellom TV-kanalene og IBM st�r imidlertid stille av �konomiske �rsaker, if�lge en artikkel i tidsskriftet Din H�rsel 7. oktober i �r.

-Vi har kommet et godt stykke p� vei, men om nye m�l skal n�s, mener jeg at Stortinget m� erkjenne at dette er et nasjonalt ansvar, sier Senterpartiets Eli Sollied �veraas.

Under behandlingen av kulturbudsjettet for 2004 foreslo Senterpartiet at Regjeringen i samr�d med NRK skulle iverksette tiltak for � n� m�let om at 50 prosent av alle programmer med norsk tale, b�de forh�ndsproduserte og direktesendte, blir tekstet. Forslaget fikk bare st�tte av Arbeiderpartiet og SV, og ble dermed ikke vedtatt.

-Det er skuffende, s�rlig tatt i betraktning at en samlet komit� under fjor�rets budsjettbehandling sto sammen om m�let om at 50 prosent av alle programmer med norsk tale skulle tekstes innen utgangen av 2005. Partiene sto ogs� sammen om at alle valgkampsendinger og direktesendte debatter i sammenheng med stortingsvalget i 2005, skal v�re tekstet, sier Sollied �veraas.

I tidsskriftet Din h�rsel sier kulturministeren 7. oktober at teknologiutvikling p� dette omr�det er et nasjonalt ansvar, men at hun overlater til NRK � gj�re jobben.

Under budsjettdebatten i Stortinget 11. desember ba Sollied �veraas innstendig om at statsr�den f�lger denne saken tett, og om n�dvendig tar initiativ til et m�te med NRK slik at prosessen rundt teknologiutvikling kommer p� rett spor.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data