This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8.12.2003

Senterpartiet

Inger S. Enger (Sp) utfordra olje- og energiministeren under budsjettdebatten

Tydeligere nasjonal strategi for bioenergi?

Stortinget vedtok under budsjettbehandlinga en �kning p� 95 millioner kroner til bruk for det statlige selskapet for alternativ energi, Enova. Senterpartiet la fram forslag til et eget bioenergiprogram. Satsing p� fellestiltak der skogbrukere g�r sammen om � produsere og selge ferdig varme, utbygging av vannb�ren varme og panteordning for gamle vedovner var blant de foresl�tte tiltakene.

?Stortingsflertallet ville ikke v�re s� konkrete og utpeke en egen bioenergisatsing, men noe av de tilf�rte midlene b�r kunne brukes til bioenergi, mener Senterpartiets medlem i Energi- og milj�komiteen, Inger S. Enger.

Olje- og energiminister Einar Steensn�s var i debatten positivt til argumentene om en tydeligere bioenergistrategi. Han la stor vekt p� de mulighetene Norge har for �kt bruk av fornybar energi, og gav uttrykk for at han gjerne ville samarbeide med b�de Senterpartiet og Stortinget om den videre satsinga.

Av et samla oppvarmingsmarked p� 53 TWh utgj�r panelovner ca 66 %. Det er et m�l med en gradvis overgang til andre oppvarmingsformer. Bioenergi er milj�vennlig, fornybart og styrker grunnlaget for lokal verdiskaping. Norges �rlige bruk av bioenergi er i dag p� ca 15 TWh eller 6 % av samla energiforbruk. I Sverige er bioenergibruken p� 100 TWh eller 17 % av samlet energibruk. ?Mulighetene er der, men vi mangler infrastruktur i form av fjernvarme. Forel�pig mangler vi ogs� de n�dvendige politiske ambisjonene, sier Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data