This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.12.2003

Jorunn Ringstad, nestleiar i samferdselskomiteen (Sp):

N�ringslivet m� skjermast i takstsomlegginga

Vi m� f� forsikringar om at n�ringslivet og pendlarar vert skjerma i dei fors�ka som n� vert gjort knytt til nytt takstsystem p� ferjene. Det er positivt at passasjerar skal kunne f� reise gratis, men dette m� ikkje f�re til ein stor ekstrabelasting for dei som er avhengig av ferja for � komme til jobb og for � drive n�ringsverksemd, seier stortingsrepresentant for Senterpartiet Jorunn Ringstad.

Senterpartiet har i heile haust arbeidd aktivt for � f� departementet til � sj� dei uheldige konsekvensane som ein f�r av pr�veprosjekt med endringar av takstane p� ferjene. Pr�veprosjekta har mange stadar vorte sett i gang utan at det lokale n�ringslivet har f�tt uttala seg. For enkelte bedrifter har dette f�rt til stor auke i transportkostnadane, noko som gjer at forskjellane mellom sentrale strok og distrikta vert st�rre. Samstundes rammar det nye systemet pendlarar som ikkje har noko anna alternativ enn � bruke eigen bil til jobben.

Ringstad stilte i dag sp�rsm�l til Statsr�d Skogsholm der ho ba om � f� forsikring for at det ikkje einsidig skal v�re n�ringsliv og pendlarar som no f�r ei ekstra �konomisk byrde. Senterpartiet er glad for at statsr�den i sitt svar lova � sj� p� denne saka ein gong til, og vi vil f�lgje dette n�ye i tida som kjem for � sj� at dette f�rer til konkrete endringar og ikkje berre tome l�fter, seier Ringstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data