This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.12.2003

Stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen (Sp)

Viktig seier for dei funksjonshemma

10 % av studentbustadane skal tilretteleggast for folk med funksjonshemmingar. Dette ser ut til � bli instillinga n�r den delen av statsbudsjettet som gjeld st�tte til.

Det er gledeleg at kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen har g�tt inn for at studiestadane rundt om i landet skal kunne tilby 10% av studentbustadane sine med livsl�psstandard, seier Senterpartiet sin utdanningspolitiske talsmann Rune J. Skj�laaen.

Dette har vore ei viktig sak for Senterpartiet, og det betyr mykje for at alle skal kunne ha lik rett til utdanning, seier Skj�laaen.

Men ikkje alt er like oppl�ftande i budsjettforliket. Budsjettavtalen mellom regjeringspartia og Arbeidarpartiet betyr 30 millionar mindre til bygging av studentbustadar. Dette er ikkje Skj�laaen like begeistra for. - I Senterpartiet har vi g�tt inn for � oppretthalde l�yvingane til bygging av studentbustader fordi vi enno har lang veg � g� f�r vi n�r dekningsgrada p� 20%, som er m�let, derfor er eg skuffa over at Ap og regjeringar kuttar s� heftig p� denne potten, avsluttar Skj�laaen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data