This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.12.2003

Eli Sollied �veraas, Sp

KULTURB�TEN A/S:

Departementet skal s�rge for at det vert nedsett ei arbeidsgruppe som skal utrede sp�rsm�let om bygging og drift av ein nasjonal kulturb�t!

Det er Ap, Frp, Sv og Sp som fremjer dette i samband med behandlinga av kulturbudsjettet for 2004.

"Dette er eit sv�rt sterkt signal til kulturministeren om at Stortinget ynskjer � f� seg f�relagt ei utgreiing kring planane for ein ny nasjonal kulturb�t for heile kysten," seier Eli Sollied �veraas.

"Stortinget har tidlegare sett positivt p� dette prosjektet, men d� korkje den framlagde Kulturmeldinga eller �rets budsjett seier noko om kulturb�ten, fremjar Stortingsfleirtalet dette forslaget."

"Ein nasjonal kulturb�t for heile kysten fr� Halden til Kirkenes, er eit spennende og interessant prosjekt - ikkje minst for kystbefolkninga" seier Sollied �veraas som h�per p� at departementet snarast r�d kjem i gang med arbeidet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data