This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.11.2003

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Seier for distriktene

Et samla Storting er blitt enige om et opplegg for � kompensere for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift som er langt bedre enn det Regjeringa la opp til.

Det viktigste er at Regjeringa n� er forpliktet til � gjennomf�re en bedre l�sning enn den selv hadde foresl�tt.

� Regjeringen har tatt signalene fra et samlet politisk milj� om at iverksettelsen av endringene m� utsettes slik at ber�rte virksomheter f�r tid til � tilpasse seg best mulig, og at det n� er s�kt ESA om en slik utsettelse.

� Omfanget av avgifts�kningen skal reduseres s� mye som mulig, gjennom at Regjeringa er p�lagt � utforme en modell der s� mange virksomheter som mulig, b�de i privat og offentlig sektor kan beholde differensiert sats som i dag.

� Stortinget har videre sl�tt fast at de n�ringer og regioner som taper p� omleggingen skal sikres full og varig kompensasjon. Dette skal det gis en samlet oversikt over i de �rlige statsbudsjettene.

� Stortinget sl�r videre fast at fylkeskommunene skal spille en viktig rolle i fordelingen av kompensasjonsmidler.

� Dette er en stor seier for distriktene. Senterpartiet mener at Norge med bedre innsats kunne beholdt hele ordningen, men n�r ordningen n� faller bort er det s�rlig viktig � sikre minst mulig skadevirkninger.

� Senterpartiet er sv�rt forn�yd med at de forslag vi har lagt til grunn n� st�ttes av et samlet Stortinget.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data