This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.11.2003

Morten Lund, finanspolitisk talsmann i Senterpartiet:

POSITIVT AT AP BLE AVTALEPARTNER - SKUFFENDE AT DE OPPN�DDE S� LITE.

Det mest positive i dagens avklaring er at Fremskrittspartiets nakketak p� Regjeringen glipper. Derved blir ogs� H�yres dominans i Regjeringen mindre.

De endringer som vi kjenner s� langt g�r i riktig retning i forhold til Senterpartiets prioriteringer: mer til skole og omsorg, �kt bevilgninger for � skaffe arbeid til flere, og �kte bevilgninger til sykehusene og til � senke egenandelstaket for legebes�k og medisiner.

P�plussingene er dessverre beskjedne og ikke tilstrekkelige for di utgangspunktet var s� ille. Det gjelder b�de sysselsettingssituasjonen, kommune�konomien, sykehus�konomien og behovet for � bruke statsbudsjettet til bedre utjevning.

-Jeg er glad for at avtalen inneb�rer en utsettelse n�r det gjelder Regjeringens forslag om midlertidige ansettelser og fjerningen av gavepensjon for de som f�rtidspensjoneres.

Avtalens forutsetning om at det ikke skal brukes ei ekstra oljekrone, betyr at det kan ventes vanskelige innsparingsforslag og sikkert mange kunstgrep for � unng� � tr�kke over finansministerens krittstrek.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data